Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarPrövning
Om du saknar möjlighet att följa undervisning kan du studera helt på egen hand, i de kurser vi ger i vår kommun, och få betyg. Det sker genom att du mot avgift, f n 500 kronor per kurs gör en s k prövning. Prövningen omfattar en kurs som helhet och kan innehålla både skriftliga och muntliga uppgifter. Vi har fastställda veckor för prövningar under både höst och vår.

Anvisningar för prövning

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år, för SFI 16 år, eller vara inskriven som studerande vid skolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas inom vuxenutbildningen och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
Om du är yngre än 25 år ska du i första hand vända dig till din tidigare gymnasieskola om du vill göra en prövning.
Inskriven som studerande vid vuxenutbildning i Älvkarleby kommun som fått betyget IG/F i kurs har rätt att göra en avgiftsfri prövning.

Genomförande

Börja med att boka en tid med studie- och yrkesvägledaren för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Ansökan görs på plats. Kursplaner och betygskriterier kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.
Studie- och yrkesvägledaren tar kontakt med läraren i aktuell kurs och får information om han/hon har platser kvar.
Om läraren har möjlighet att ta emot dig tar han/hon en kontakt med dig och bokar en tid för ett första planeringssamtal.
En faktura på 500 kr/kurs skickas hem till dig. Du ska kunna uppvisa kvitto på att du har betalat prövningen innan provet genomförs.
Kom ihåg att ta med legitimation vid prövningstillfället.


Provtillfällen Våren Veckorna 15, 16 och 17, SFI endast 15.
Sista ansökningsdag på våren är 28:e februari

Hösten Veckorna 45, 46 och 47, SFI endast 44
Sista ansökningsdag på hösten är 26:e september

Validering

Vi erbjuder möjlighet till validering. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats. 

Du som har arbetat i många år har lärt dig mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså ett test av dina faktiska kunskaper. 

Vi har i vår valideringstrappa strukturerat vägen till en eventuell validering.