Svenska för invandrare

på distans via webben, genom vuxenutbildningen i Älvkarleby och Enköpings Kommuner