Vuxenutbildningen, datakurser

Älvkarleby kommun

Här är läromedlet vi kommer att använda i denna kurs.

Ett läromedel för kursen Webbutveckling 1. Denna är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik men ges även i andra gymnasieprogram.
Författare är Lars Gunther, gymnasielärare som varit ämnesexpert i utformningen av de nya kursplanerna i bl.a. ämnet Webbteknik inom GY2011.

Läroboken är avsedd att ge omfattande kunskaper inom Webbutveckling med utvecklings- processen, HTML och CSS, färger och bilder, ljud och video, teckenkodning och mobila webb-lösningar. Arbetsboken innehåller ett stort antal praktiska programmeringsövningar.

Länk till böckerna

Länk till betygskriterier

Titel: Webbutveckling 1 - Lärobok 2a upplagan
ArtNr: J200 4500
ISBN nr: 978-91-7379-342-1
Författare: Lars Gunther
Förlag: Thelin Läromedel
Datum: 2016-08-18
   
Titel: Webbutveckling 1 - Arbetsbok 2a upplagan
ArtNr: J200 4501
ISBN nr: 978-91-7379-343-8
Författare: Lars Gunther
Förlag: Thelin Läromedel
Datum: 2016-08-18
   

Terminsplanering

Lektioner:


 

 Ej klart

Kapitel Timmar
Vad är webbteknik 6

Utvecklingsprocessen 4

Vad är en bra webbplats 2

Grundläggande HTML och CSS 6

En första sida 6

Teckenkodning och fonter 6

HTML historik och teori 4

CSS historik och teori 4

Färger och bilder 2

Boxar och sektioner 4

Tvåspaltslayout med float 4

Listor och tabeller 6

Formulär 2

Javascript 2

Mobil webb 2

Ljud och video 2

Tillgänlighet 2

Säkerhet 2