Vuxenutbildningen, datakurser

Älvkarleby kommun

Här är läromedlet som vi kommer att använda i denna kurs.

Ett läromedel för kursen Information och Kommunikation 2 inom GY2011.

Läroboken som är på ca 300 sidor omfattar grundläggande teori för yrkesmässig information och kommunikation med praktiska exempel på ett flertal olika tillämpningar. Boken tar upp yrkesmässig användning av sociala medier, skapande av en enkel webblats samt en egen blogg.

Dessutomingår fördjupning inom Word och Excel, desktop Publishing med Microsoft Publisher samt grunderna för databashantering med Access.. Arbetsboken innehåller kontrollfrågor, instuderingsfrågor och ett flertal praktiska övningar.

Böckerna spiralbundna, tryckta i färg och har vårt nya smidiga format 16x22,5 cm.

Länk till böckerna

Länk till betygskriterier

Titel: Information o Kommunikation 2 - Lärobok
ArtNr: J200 3150
ISBN nr: 978-91-7379-202-8
Författare: Jan-Eric Thelin
Förlag: Thelin Läromedel
Datum: 2012-10-30
Pris ex moms: 245 kr
Pris inkl moms: 260 kr
Titel: Information o Kommunikation 2 - Arbetsbok
ArtNr: J200 3151
ISBN nr: 978-91-7379-203-5
Författare: Jan-Eric Thelin
Förlag: Thelin Läromedel
Datum: 2012-10-30
Pris ex moms: 60 kr
Pris inkl moms: 64 kr

Terminsplanering

Lektioner:

 

 

 

Planering Timmar
Information och kommunikation i yrkeslivet 4

Sociala medier för yrkesmässig kommunikation 6

Webbsidor och bloggar 4

Verktyg och programvaror för information och kommunikation 4

Datalagring och datasäkerhet 2

Epost, Kalender och kontakter med Microsoft Outlook 8

Textbehandling med Word - Fördjupning 12

Kalkyler med Excel - Fördjupning 12

Skapa publikationer med Publisher 6

Databaser med Access 12