Vuxenutbildningen, datakurser

Älvkarleby kommun

Här är boken vi kommer att använda i denna kurs.

 

Nivå: Grunder
Serie: På rätt kurs
Format: Spiralbok, fyrfärg
Artikel Nr: 1264
ISBN: 978-91-7531-048-0
Sidantal: 320

Den här boken riktar sig till dig som vill ha en bra grund att stå på när det gäller konsten att använda datorer och Internet för att kommunicera på olika sätt. Du får grundläggande kunskaper i Microsoft Office 2013 och Windows 7. Du lär dig att arbeta praktiskt med filhantering, att utforma kalkyler, dokumentmallar, register, presentationer med mera. I boken förklaras, på ett enkelt sätt, hur du använder de sociala mediernas tjänster till att kommunicera, samarbeta, och hantera information, såväl i yrkesliv som i privata sammanhang. Du får vägledning i informationssökning på Internet och lära dig att värdera källor. I boken behandlas också lagstiftning, kommunikationsteori, datasäkerhet och arbetsmiljö. Ett kapitel ägnas åt grunderna i e-posthantering med bland annat tips om språkbruk, netikett samt hur du påbörjar och avslutar mejlkonversationer på engelska.

I boken varvas teoridelar med steg för steg-beskrivningar som är lätta att följa. I tillämpningsuppgifterna får du arbeta självständigt och pröva dina nyvunna kunskaper. Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad från vår webbplats docendo.se.

Boken är skriven utifrån de riktlinjer som ligger till grund för kursen Information och kommunikation 1 (GY2011).

Länk till boken
Länk till betygskriterier

Terminsplanering

Lektioner:

måndagar
torsdagar
fredagar

12.45 - 15.00
08.15 - 10.30
09.30 - 11.45

 

Planering Timmar
Ordbehandling med Word 10

Layout 2

Bildhantering med Paint 2

Presentationer med PowerPoint 8

Kalkylering  och Registerhantering med Excel 14

Arbetsmiljö 2

Sociala Medier 4

Lagar och säkerhet 4

Kommunikation 6

Operativsystemet Windows 6

Informationssökning 4

E-post 4