Vuxenutbildningen, datakurser

Älvkarleby kommun

Här är boken vi kommer att använda i denna kurs.

 

Information och kommunikation 1, Office 2016
Nivå: Grunder
Serie: Inspira
Format: Spiralbok, fyrfärg
Artikel Nr: 1365
ISBN: 978-91-7531-092-3
Sidantal: 296

Information och kommunikation 1, Office 2016 

Den här boken riktar sig till dig som vill ha en bra grund att stå på när det gäller att använda persondatorer och internet för att kommunicera på olika sätt. Du får grundläggande kunskaper i Microsoft Office 2016 och Windows 10 och får praktiskt arbeta med filhantering, skapa och formatera texter, skapa och infoga bilder, arbeta med layout och dokumentmallar, skapa presentationer, visa bildspel, utforma kalkyler, arbeta med register med mera.

I boken förklarar vi på ett enkelt sätt hur du använder de sociala mediernas tjänster till att kommunicera, samarbeta och hantera information, såväl i yrkesliv som i privata sammanhang. Du får vägledning i informationssökning på internet och lär dig att värdera källor. I boken behandlas också kommunikationsteori, mötesteknik, lagstiftning, datasäkerhet och arbetsmiljö. Vi tittar även på grunderna i e-posthantering och ger bland annat tips om språkbruk, netikett samt hur du kan påbörja och avsluta mejlkonversationer på engelska.

Boken är skriven utifrån de riktlinjer som ligger till grund för kursen Information och kommunikation 1 (INFINF01).


Länk till boken
Länk till betygskriterier

Terminsplanering

Lektioner:

 

 

 

Planering Timmar

Informationssökning 4

Kommunikation 4

Sociala Medier 4

Filhantering med Windows 10 6

Dokumenthantering i Office 2

Skriva och formatera text 4

Långa dokument 2

Bilder 2

Presentationer 6

Layout 4

Kalkyler 10

Diagram 4

Register 6

E-post 4

Lagar och säkerhet 2

Arbetsmiljö 2