Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

 Kurslitteratur VT 2019  Vård och omsorgsprogrammet

 

Gillå. U, (2011). Medicin 1, Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-5230-222-4

Imborn Monica, Åsbrink Britta, Hjelm Kjell (2017) Vård- och omsorgsarbete 1. Sanoma Utbildning. 
 ISBN: 978-91-5233-080-7

Imborn Monica, Åsbrink Britta (2012) Vård- och omsorgsarbete 2. Sanoma Utbildning. ISBN:978–91-5231-518-7

Ann-Marie Göransson, (2011) Psykiatri 1, Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-5230-759-5

  • Sonja Svensson Höstfelt (2016) Specialpedagogik 1, Sanoma utbildning
    ISBN: 978-91-5233-197-2

Fördjupningskurser

Blohm Agneta, Sparre Hannu. (2012) Vårdpedagogik och handledning. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5231-426-5

Strömberg Johan (2012) Akutsjukvård. Sanoma utbildning
ISBN 978-91-5231-520-0

Skog Margareta, Grafström Margareta. (2013) Äldres hälsa och livskvalitet. Sanoma utbildning
ISBN: 978-91-5231-521-7

Gillå. Urban, Wide Peter (2018). Medicin 2, Sanoma Utbildning
 ISBN: 978-91-5232-593-3