Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

OBS!

Ny litteraturlista för  höstterminen 2018 finns nedan!!

/Vårdlärarna

 

OBS! OBS! OBS! Fördjupningskurser HT 2018

Akutsjukvårdskursen börjar onsdag den 15/8 kl. 12.45 (Ojämna veckor)

Medicin 2 börjar onsdag den 22/8 kl. 12.45 (Jämna veckor)

Vårdpedagogik och handledning börjar torsdag 16/8 (Ojämna veckor)

Äldres hälsa och livskvalitet börjar torsdag 24/8 (Jämna veckor)