Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

 Kurslitteratur VT2018  Vård och omsorgsprogrammet

 

Gillå. U, (2011). Medicin 1, Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-5230-222-4

Axelsson Anna-Karin (2016)  Hälsopedagogik. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5233-117-0

Imborn Monica, Åsbrink Britta (2012) Vård- och omsorgsarbete 2. Sanoma Utbildning.
ISBN:978–91-5231-518-7

Svensson Höstfält Sonja. (2013) Specialpedagogik 2. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-523-1606-1

Levy Elisabeth. (2013). Hemsjukvård. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-523-1517-0

Ann-Marie Göransson,  (2011) Psykiatri 1, Sanoma utbildning.
ISBN: 978-91-5230-759-5

Blohm Agneta, Sparre Hannu. (2012) Vårdpedagogik och handledning. Sanoma Utbildning.
ISBN: 978-91-5231-426-5