Vuxenutbildningen, Omvårdnadskurser

Älvkarleby kommun

 

 

Kurslitteratur HT2017  Vård och omsorgsprogrammet

 

 

 

Christidis Maria (2013) Vård och omsorg 1. Gleerups. ISBN: 978-91-40-68212-3

 

Bergman Mona (2014) Etik och människans livsvillkor. Gleerups. ISBN: 978-91-406-8214-7

 

Skog Margareta (2012) Vård och omsorg vid Demenssjukdomar. Sanoma Utbildning.

 

ISBN:978-91-52319666

 

Svensson Höstfält Sonja. (2012)Specialpedagogik 2. Sanoma Utbildning.  
ISBN: 978-91-523-1606-1

 

Levy Elisabeth. (2013). Hemsjukvård. Sanoma Utbildning. ISBN: 978-91-523-1517-0

 

Cronlund Katri (2013) Lev i tiden – psykologi för gymnasiet. Sanoma utbildning.
ISBN: 978-91-523-2208-6

 

Irené Larsson. Specialpedagogik 1. Gleerups. ISBN:978-91-40-68213-0