Länkbank, svenska för invandrare

i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län beviljade under 2012 projektmedel till projektet: ”Distans och webbaserat lärande inom Sfi” och ett av uppdragen har varit att utforma en länk-bank.

Här samlas material av god kvalitet och här är det meningen att pedagoger, verksamma inom Sfi i Uppsala län, ska kunna hämta och lägga in material, kommunicera, hjälpa och stödja varandra i undervisnings- och bedömningsarbetet.

I denna materialbank har vi samlat in befintliga länkar som ligger ute på webben, sorterat och sammanställt dessa, vilket vi hoppas blir till användning. Detta innebär inte att länk-banken är färdigställd, utan att arbetet fortgår, det finns fortfarande MYCKET material att hämta därute! Vi hjälps åt att sköta länk-banken genom att ”städa” den - fylla på med bra länkar vi hittar och plocka bort sådant som blivit inaktuellt eller som vi upptäcker inte håller måttet. Vi kan också kommunicera med varandra, både genom chatt och e-mail när det gäller våra verksamheter.

 

OBS. Du behöver ej registrera dig eller logga in för att använda länkarna i Länkbanken.