Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Anmälan för att skriva prov.
Provtider
Onsdagar, kl 12.45, Sal 636
Fredagar, kl 12.45, Sal 520

OBS! Du måste anmäla dig till prov senast klockan 13.45 dagen innan du ska skriva prov!

OBS du måste visa legitimation vid provtillfället.

OBS Du måste skriva ditt fullständiga personnummer(YYMMDD-XXXX), annars riskerar du att ditt prov inte godkänns.