Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Genvägarmotsvarar kurser från ungdomsgymnasiet men undervisningen är anpassad för vuxna. Du väljer kurser som passar din bakgrund och dina framtidsplaner. Studietakten och antalet kurser liksom kombinationen av dessa bestämmer de studerande själva. Många läser bara enstaka kurser.

Om man avser att skaffa grundläggande behörighet till vidare studier finns för närvarande två möjligheter: yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Slutbetyg får utfärdas till och med 1 juli 2021. Kontakta SYV för information om vad som gäller för de olika examina.Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen är det viktigt att du planerar detta i mycket god tid med studie- och yrkesvägledaren. Läs mer här.

Validering

Du som har arbetat i många år har lärt dig väldigt mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså en test av dina faktiska kunskaper.

Läs mer om kurserna i vårt kursutbud som finns här

Läs vad som står om din kurs på Skolverket