Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Genvägarmotsvarar kurser från ungdomsgymnasiet men undervisningen är anpassad för vuxna. Du väljer kurser som passar din bakgrund och dina framtidsplaner. Studietakten och antalet kurser liksom kombinationen av dessa bestämmer de studerande själva. Många läser bara enstaka kurser.

Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen är det viktigt att du planerar detta med studie- och yrkesvägledaren. Observera att ett slutbetyg innehållande 2350 poäng får utfärdas till och med 30 juni 2015.

Du kan välja mellan att läsa mot en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla 2 400 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända.

Validering

Du som har arbetat i många år har lärt dig väldigt mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså en test av dina faktiska kunskaper.

Läs mer om kurserna i vårt kursutbud som finns här

Läs vad som står om din kurs på Skolverket