Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarYrkesintroduktion, IMY

Mål
Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram.

Urval
Ungdomar som ej har behörighet till nationellt yrkesprogram.
Utbildningen är öppen för ungdomar från grundsärskolan.

Utbildningens längd
1-3 år.
Möjlighet till förlängning.

Utbildningens omfattning
Heltid.

Innehåll
Arbetsmarknadsorientering.
Yrkesinriktad praktik.
I samband med praktiken ges möjlighet till yrkesinriktade kurser inom branschen.
Möjlighet att studera grundskoleämnen som det saknas betyg i.
Möjlighet att kombinera med gymnasiala kurser eller delkurser.
Möjlighet till motivationsinsatser.

Individuella studieplaner
Varje elev har en individuellt utformad plan som planeras i samverkan med elev, i förekommande fall vårdnadshavare och skolan.
Planen följs upp och revideras kontinuerligt.