Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarSkolhälsovård för Introduktionsprogrammen

Skolsköterska:

Christina Lindkvist 070 366 50 02

 

 

   

 

Skolläkare:
Skolpsykolog:
Karin Hedberg
Ingrid Sjögren


Träffas efter tidsbeställning hos skolsköterska.