Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarPersonal på Introduktionsprogrammen läsåret 2019/2020

Rektor
Eva Hansson
Telefon: 026-832 53 eller mobil 070-344 32 53

Ungdomskonsulent

Emma Norrbom
Telefon: 070-672 50 90

Christian Brändholm
Telefon: 070-160 71 78

Studie- och yrkesvägledare
Annika Ahlenbring
Telefon: 026-830 26

Lärare
Sara Donnerstål
Telefon: 026-832 86 eller 070-160 63 46

Jörgen Jansson
Telefon: 026-832 86 eller 070-160 63 46

Pernilla Juggas
Telefon: 026-832 86 eller 070-160 63 46

 

Se även KunDa personal