Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarHandlingsplan för lika behandling i skolorna

Likabehandlingsplan
Alla barn och elever skall ha lika rättigheter. Ingen skall behöva bli diskriminerad pga: Kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Därför har vi upprättat en likabehandlingsplan, den finns att läsa
här.

Vill ni ha den som papperskopia kan ni be att få det av skolans personal.