Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarLäsårsdata för Introduktionsprogrammen 2018/2019

Höstterminen 2018
Måndag 20 augusti - fredag 21 december
Lov- och studiedagar höstterminen 2018
Höstlov 29 oktober - 2 november (v.44)

Vårterminen 2019
Måndag 7 januari - tisdag 11 juni
Lov- och studiedagar vårterminen 2019
Sportlov 25 februari - 4 mars (v.9)
Påsklov 15 april - 18 april (v.16)
Klämdagar
Fredag 31 april 2019
Fredag 7 juni 2019
Datum för studiedagar meddelas senare