Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarLäsårsdata för Introduktionsprogrammen 2019/2020

Höstterminen 2019
Torsdag 22 augusti - Fredag 20 december

Lov- och studiedagar höstterminen 2019
Höstlov 28 oktober - 1 november (v.44)

Vårterminen 2020
Onsdag 8 januari - Torsdag 11 juni

Lov- och studiedagar vårterminen 2020
Sportlov 24 februari - 2 mars (v.9)
Påsklov 14 april - 17 april (v.16)

Klämdagar

Fredag 22 Maj 2020
Datum för studiedagar meddelas senare