Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarVälkommen till Introduktionsprogrammen IM

Introduktionsprogrammen ska underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program eller annan utbildning, förbereda för yrkeslivet och ge möjlighet till personlig utveckling.

På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt val och språkintroduktion.

Kommunen erbjuder
Preparandutbildning
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion
Individuellt alternativ

Betyg/Intyg
Din studietid dokumenteras genom:
Betyg efter avslutade ämneskurser.
Intyg efter avslutat läsår.

Förmåner
Läromedel
Skolhälsovård
Studiebidrag, 1250kr/mån. 10 månader/år (börjar utbetalas kvartalet efter fyllda 16 år). Studiebidraget utbetalas av CSN (Centrala studiestöds- nämnden) sista vardagen i månaden, september - juni.
Försäkring på skoltid, vid praktik och fritid.
Skollunch vid studier.
Matersättning, 60 kr/dag vid praktik. Närvarorapport från praktiken lämnas på skolan vid varje månadsskifte och efter 2 v. betalas matersättningen ut.
Busskort om vägen till skolan eller praktiken är längre än 6 km.