Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Att läsa på distans hos Hermods/Älvkarleby

Vi har avtal gällande distansstudier med Hermods.

 Ansökan om att studera på distans görs via Vuxenutbildningen i Älvkarleby.

 Om du beviljas att läsa kursen på distans kommer du att få ett mail till din e-post. Detta mail innehåller ditt lösenord och instruktioner så att du kan komma igång med dina studier. Alla kurser börjar en måndag; har du inte fått ditt uppstartsmail senast onsdagen veckan innan kursstart så kolla först i din skräpmail. Finns det inte där kontaktar du Hermods på 010 1421000.

 Utrustning

Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. För att genomföra muntliga examinationer behöver du ett headset med mikrofon, externa högtalare och webbkamera. Vi rekommenderar att studerande använder fast internetförbindelse och inte trådlöst internet. Detta är inget kommunen kan tillhandahålla

 Kurslitteratur

https://novo.hermods.se/kurslitteratur/ finner du information om vilken kurslitteratur som används för respektive kurs.

 Introduktionskurs

I början av varje kurs finns introduktionskursen ”Välkommen till Hermods & Novo”. Vi rekommenderar att du noga går igenom denna introduktionskurs så att du får lära dig hur distansstudier på Hermods, och webbplattformen Novo fungerar.

 Kursen

Kurser i Novo är uppdelade i moduler. Här finns studieguider, som kan beskrivas som en lektion i textform. Här kan finnas länkar, filmklipp och annat material tillhörande kursen.

I kursen finns också uppdrag, tester och oftast också självrättande prov. Dessa har datum när de senast ska vara inlämnade. Blir du försenad skickas en påminnelse via SMS och mail.

 Muntlig examination

Alla kurser ska avslutas med en muntlig examination som genomförs via webben med ens lärare i kursen. Den muntliga examinationen är obligatorisk och måste bokas i god tid innan kursslut. Du bokar själv din examinationstid i Novo. Detta kan du göra när du passerat 50% av kurstiden samt avklarat 60% av dina uppdrag.

 Nationella prov

För dig som läser engelska 5 och 6matematik 1- 4, svenska och svenska som andraspråk 1 och 3 på distans så ingår ett nationellt prov. Provet görs på plats i angivna lokaler i Gävle.

Anmälan till nationellt prov gör du i din kurs i Novo. Det är viktigt att du bokar provet i god tid (senast 9 dagar innan provtillfället). Provet bör göras så sent som möjligt under pågående kurs och får tidigast skrivas när du kommit halvvägs in i din kurs. Information inför nationella prov skickas till dig via e-post ungefär en vecka innan det är dags för provskrivning.

OBS! Om du läser flera kurser samtidigt där det ingår nationellt prov så kommer dina prov att fördelas på flera dagar. Gör en anmälan för respektive kurs. Det går inte att skriva två prov vid samma tillfälle.

 Inaktivitet/förseningar

Studerande som inte startar sin kurs, eller skickar in sina uppdrag i tid, eller är inaktiva i mer än 21 dagar avbryts automatiskt.

 Förändringar

  • Avbrott meddelar du själv till Hermods.
  • Byte av kurs sker via SYV på Vuxenutbildningen i Älvkarleby.
  • Förkorta kurs meddelar du själv till Hermods.4
  • Förlängningar diskuteras med SYV på Vuxenutbildningen i Älvkarleby.

 CSN

Om du ändrar studietakt i en kurs eller läser din kurs snabbare än planerat eller avbryter en kurs, kan det innebära att du har rätt till mer eller mindre studiemedel eller studiestartsstöd från CSN. Därför är det viktigt att du alltid meddelar ändringen till CSN direkt.

Du är skyldig att anmäla ändringar som kan påverka din rätt till studiestöd. Om det visar sig att du fått för mycket studiestöd, kan du få ett återkrav.

Vid frågor kontakta CSN.

 Betygssättning

Hermods sätter betyg inom 2 veckor efter sista kursdatum. Betygen skickas därefter till Vuxenutbildningen i Älvkarleby som rapporterar betyg till Nationella betygdatabasen. Räkna med att även det kan ta några veckor.

OBS! Om du planerar en gymnasieexamen, kontakta SYV på Vuxenutbildningen i Älvkarleby redan vid kursstart då det i detta fall behövs längre tid för utfärdande.