Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarIndividuell studieplan
Denna gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. I planen ska det framgå dina mål med studierna och vilka kurser du ska läsa. Planen kan variera beroende på studiernas omfattning.Den individuella studieplanen revideras vid behov.

Enligt komvux-förordningen (SFS 2002.1012) måste alla som studerar i kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan.