Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Önskar du ta ut en Gymnasieexamen behöver du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Räkna med att det tar minst 3 veckor att utfärda en Gymnasieexamen, så var ute i god tid.

Kom också ihåg att du måste lämna in tidigare betyg som ska räknas med i Gymnasieexamen; dessa dokument måste vara original eller vidimerad kopia.