Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Slutbetyg eller Gymnasieexamen?

Önskar du ta ut Slutbetyg eller Gymnasieexamen från vuxenutbildningen behöver du göra en beställning, samt kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Du måste också vid beställning lämna in tidigare betyg som ska räknas med; dessa dokument måste vara original eller vidimerad kopia.

Räkna med att det tar minst 4 veckor att utfärda en Slutbetyg eller Gymnasieexamen, så var ute i god tid.

1 juli 2021 ersätts slutbetyg på gymnasienivå av gymnasieexamen. Det betyder att skolan därefter inte kan utfärda slutbetyg.

Läs mer:  Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning