Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

Genvägarskall verka och arbeta för: Elevinflytande i Utbildningsverksamheten. Bevaka och påverka elevers och anställdas krav och behov avseende arbetsmiljö. Om du vill vara med i elevrådet, kontakta din lärare eller rektor.