Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarDu som vill ha ut ditt VOC-diplom måste beställa det genom betygsbeställning, och ange att du vill ha VOC-diplom.

OBS, om du studerat vårdkurser på annan ort, så måste du lämna dina originalbetyg till SYV

Betygsbeställning