Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Dessa ord och begrepp kommer att tas upp i denna kurs
a + bi form
Bevis och bevismetoder
De trigonometriska funktionernas derivator
Derivator och deriveringsregler
Derivator och integraler
Det komplexa talplanet
Differentialekvationer
Grafer
Integraler
Komplexa tal
Komplexa tal i potensform
Polynomekvationer
Polär form
primitiva funktioner
Radianbegreppet
Rotationsvolymer
Räkning med komplexa tal
Tillämpningar och problemlösning
Trigonometri
Trigonometri och grafer
Trigonometri och trianglar
Trigonometriska ekvationer
Trigonometriska formler
Trigonometriska kurvor