Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Matematik 5000 Kurs 4 Blå lärobok

KAP 1 Trigonometri och formler »

1.1 Trigonometri och trianglar
1.2 Trigonometriska formler
1.3 Bevis och bevismetoder
1.4 Trigonometriska ekvationer
1.5 Tillämpningar och problemlösning
1.6 Kapitelslut

KAP 2 Trigonometri och grafer »

2.1 Trigonometriska kurvor
2.2 Radianbegreppet
2.3 De trigonometriska funktionernas derivator
2.4 Tillämpningar och problemlösning
2.5 Kapitelslut

KAP 3 Derivator och integraler »

3.1 Deriveringsregler
3.2 Grafer
3.3 Differentialekvationer
3.4 Integraler
3.5 Tillämpningar och problemlösning
3.6 Kapitelslut

KAP 4 Komplexa tal »

4.1 Räkning med komplexa tal
4.2 Det komplexa talplanet
4.3 Komplexa tal i potensform
4.4 Polynomekvationer
4.5 Tillämpningar och problemlösning
4.6 Kapitelslut

Övrig information