Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT044

- Kunna ange Re z och Im z
- Kunna multiplicera 2 komplexa tal
- Kunna skriva komplexa tal i polär form och i a + bi form
- Veta vad som menas med absolutbeloppet av z
- Veta vilka tal vi har att röra oss med samt vad de heter (s. 179)
- Kunna kvadrera ett uttryck av typen cos v + i sin v
- Kunna beräkna potenser av uttryck av typen cos v + i sin v (de Moivres formel)
- Veta vad som händer när man multiplicerar med i. (s. 202)
- Kunna ange två icke-reella tal vars produkt är ett reellt tal
- Veta vad som menas med konjugatet till z
- Kunna dividera två komplexa tal
- Kunna utföra polynomdivision av den typ som visas på sidan 223
- Veta vad som menas med att faktorisera ett polynom
- Kunna föra ett resonemang kring detta med att multiplicera samt dividera med i.