Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT043

- Kunna derivera funktioner med gradtal upp till 5 (Sid 102)

- Veta hur derivatan ser ut till funktioner som har basen e.(Sid 105)

- Känna till att konstanten faller bort när man deriverar. (Formelbladet)

- Veta att derivatan har ett gradtal som är (n-1) i förhållande till funktionen. (Formelbladet)

- Veta var tabellen över exakta trigonometriska värden finns och kunna använda den. (Formelbladet)

- Ha koll på om räknaren är inställd på grader (DEG) eller radianer (RAD).

- Kunna beräkna integralen i en given bild. (Sid 137)

- Kunna derivera funktioner som innehåller termer av typen ln x (Formelbladet).

- Veta vad som menas med att bestämma samtliga primitiva funktioner till en given funktion. (Sid 136)

- Kunna teckna en integral utifrån en given graf med inskrivna funktioner. (Sid 147)

- Utifrån en graf över en derivata f'(x) (trig. funk.) kunna bestämma f(x). (Ange en eller alla primitiva funktioner till f'(x).)

- Kunna teckna en integral utifrån en given graf med inskrivna funktioner och sedan beräkna integralens värde. (sid 144)

- Kunna visa att ett givet uttryck är en lösning till en given differentialekvation. (Sid 129)

- Kunna beräkna en area under en graf med hjälp av en primitiv funktion.(Sid 137)

- Kunna utföra en beräkning med hjälp av "Täthetsfunktion för normalfördelning" som finns i formelbladet och tolka resultatet. (Sid 157)
 (Formeln för "Täthetsfunktion för normalfördelning" får läggas in i förväg på räknaren.)