Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT042

- Känna till vad som händer med perioden om sin(x) ändras till sin(2x)
- Känna till vad som händer med perioden om sin(x) ändras till sin(x/2)'
- Känna till "Trigonometriska ettan" samt kunna skriva den på tre olika sätt
- Veta hur tecknet för implikation ser ut samt vad det innebär och hur det används.
- Veta hur tecknet för ekvivalens ser ut samt vad det innebär och hur det används.
- Veta vad det är för skillnad mellan tecknen för implikation och ekvivalens.
- Kunna göra om vinklar från grader (DEG) till radianer (RAD).
- Kunna göra om vinklar från radianer (RAD) till grader (DEG).
- Veta vad A, k och b har för funktion/betydelse i kurvan y = A sin kx + b.
- Veta att man kan grafiskt lösa ekvationer av typen tan(x) = sin(x).
- Veta hur man grafiskt löser ekvationer av typen tan(x) = sin(x).
- Veta vad period och amplitud är.
- Att utifrån en kurva i en graf kunna bestämma en funktion av typen Asin(bx+c).
- Att utifrån en kurva i en graf kunna bestämma en funktion av typen Acos(kx+v).
- Kunna beskriva hur gör om vinklar i radianer (RAD) till grader (DEG).
- Veta att tan90° ger ERROR på räknaren samt att veta varför och kunna beskriva detta med ord.
- Veta att tan har perioden 180° eller π rad.
- Kunna utföra beräkningar med funktioner av typen y = a sin x + b cos x.
- Veta att cirkelns omkrets är π × 2 rad och utföra beräkningar med hjälp av denna kunskap.
- Veta vad en cirkelsektor är.
- Veta vad ett cirkelsegment är.
- Kunna ange en tangent till en kurva av typen y = A sin kx - B cos kxx-värdet ges i radianer (RAD).
- Kunna skriva om uttryck på formen y = a sin x + b cos x till formen y = m sin(x+v).
- Kunna göra en enkel skiss av en kurva av typen y = A cos(bx + c) samt ange period och amplitud.