Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT041

- Känna till att ett sinusvärde kan motsvaras av två olika vinklar.
- Känna till att ett cosinusvärde kan motsvaras av två olika vinklar.
- Veta att "roten ur" är detsamma som "upphöjt till en halv".
- Veta vad som menas med "trigonometriska ettan".
- Veta att perioden för tangens är 180°.
- Veta att perioden för sinus och cosinus är 360°.
- Kunna använda formlerna i de röda rutorna på sidorna: 9, 12, 13, 14, 15, 19, 24 med hjälp av formelsamlingen.
- Veta hur tecknet för implikation ser ut samt vad det innebär och hur det används.
- Veta hur tecknet för ekvivalens ser ut samt vad det innebär och hur det används.
- Veta hur tecknet för "motsatsen till" ser ut samt vad det innebär och hur det används.
- Veta hur man anger koordinater för punkter på randen i en enhetscirkel.
- Känna till att räknaren kan ställas in på grader [DEG] eller på radianer [RAD] och kunna växla mellan dessa.
- Känna till sambandet mellan sin(v), cos(v) och Pythagoras sats.
- Veta att sin(v)/cos(v) = tan(v).
- Kunna använda formler för "dubbla vinkeln" med hjälp av formelsamlingen.
- Veta att "ett genom roten ur två" är detsamma som "roten ur två genom två".
- Kunna förenkla trigonometriska ekvationer av de typer som finns på sidorna 37 och framåt.
- Veta vad som händer med koordinaterna för en punkt på randen till en enhetscirkel om man vrider cirkeln 90°.
- Kunna lösa trigonometriska olikheter och ange samtliga lösningar i ett givet intervall.
- Kunna visa trigonometriska samband av den typ som finns i Blandade övningar 1A (s 46).
- Kunna lösa en trigonometrisk ekvation fullständigt med hänsyn till perioden. (Lösa fullständigt = Ange alla lösningar.)