Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Dessa ord och begrepp kommer att tas upp i denna kurs
Algebra
Begreppet derivata
Derivatans definition
Derivator
Derivator och tillämpningar
Deriveringsregler
Från derivata till funktion
Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar
Funktioner
Förändringshastigheter
Grafisk och numerisk derivering
Gränsvärde
Integraler
Kurvor
Logaritmlagarna
Polynom
Primitiva funktioner
Rationella uttryck
Triangelsatserna
Trigonometri
Vad säger andraderivatan om grafen?
Vad säger förstaderivatan om grafen?
Ändringskvoter