Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Matematik 5000 Kurs 3c Blå lärobok

 

1. Algebra och funktioner »

1.1 Algebra och polynom
1.2 Rationella uttryck
1.3 Funktioner

2. Förändringshastigheter och derivator »


2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata
2.2 Gränsvärde och derivatans definition
2.3 Deriveringsregler I
2.4 Deriveringsregler I I
2.5 Grafisk och numerisk derivering

3. Kurvor, derivator och integraler »


3.1 Vad säger förstaderivatan om grafen?
3.2 Derivator och tillämpningar
3.3 Från derivata till funktion
3.4 Integraler

5. Trigonometri och komplettering kurs 3c »


5.1 Från rätvinkliga till godtyckliga trianglar
5.2 Triangelsatserna
5.3 Komplettering kurs 3c

Övrig information