Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Denna kurs riktar sig till Dig som läst Matematik B i det gamla systemet och som nu skall läsa Matematik 3 i det nya (VUX2012).

Kursen tar upp de moment som nu ingår i Matematik 2 och som inte fanns med (eller togs upp endast ytligt) i gamla Matematik B.

Vi använder ingen bok, utan kursen genomförs med genomgångar samt eget material.

Moment som ingår:

1. ALGEBRA OCH LINJÄRA MODELLER

- Linjär anpassning (s. 41)
- Ekvationssystem med tre obekanta (s. 52)

2. ALGEBRA OCH ICKE-LINJÄRA MODELLER

- Komplexa tal - en introduktion (s. 98)
- Exponentialfunktioner och logaritmer (s. 113 - 129)

3. GEOMETRI

- Längd, area och volymskala (s. 162)
- Likformighet med bevis (s. 166)
- Kongruens (s. 168)
- Avståndsformeln (s. 172)
- Mittpunktsformeln (s. 174)

4. STATISTIK

- Standardavvikelse (s. 209)
- Normalfördelning (s. 216)
- Modellering (s. 220)

Sidhänvisningarna gäller boken Matematik 5000 2c ISBN: 978-91-27-42253-7