Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ALGEBRA OCH LINJÄRA MODELLER

Kommutativa lagarna
Associativa lagarna
Distributiva lagen
Funktion [f(x)]
Definitionsmängd (x)
Värdemängd (y)
Nollställen
Symmetri, symmetrilinje
Räta linjens ekvation
Lutning, k-värde, Delta y / Delta x
K-värden vid vinkelräta linjer
K-form
Enpunktsform
Horisontell linje ( y = m )
Vertikal linje ( x = p )
Linjära ekvationssystem --> Grafisk lösning
Linjära ekvationssystem --> Substitutmetoden
Linjära ekvationssystem --> Additionsmetoden

ALGEBRA OCH ICKE-LINJÄRA MODELLER

Polynom
Andragradspolynom
Multiplikation av polynom (multiplicera uttryck i parenteser)
Konjugatregeln
Kvadreringsreglerna
Faktorisera med hjälp av konjugatregeln
Faktorisera med hjälp av kvadreringsreglerna
PQ-formeln
Falska rötter
Komplexa tal
Realdel
Imaginärdel
Imaginära enheten ( Talet i )
Minimi- och maximipunkt (Glad mun, ledsen mun)
Ekvationer av typen xn = a
Logaritmer
Logaritmlagarna (3 st)
Exponentialekvationer

GEOMETRI

Yttervinkelsatsen
Randvinkelsatsen
Likformighet
Likformighet - Definition
Likformighet - Trianglar
Topptriangelsatsen
Transversalsatsen
Längdskala
Areaskala
Volymskala
Kongruens
Avståndsformeln
Mittpunktsformeln

STATISTIK

Lägesmått
Spridningsmått
Standardavvikelse
Normalfördelning
Modellering, Funktionsanpassning
Regressionsanalys