Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT03c1

- Kunna konjugatregeln
- Kunna faktorisera polynom
- Veta att exponenten inte kan göra att ett tal är negativt
- Veta att ex. b + b + b = 3b och att 3b/b = 3
- Veta att "roten ur" även kan skrivas som "upphöjt till en halv"
- Vet vad som menas med nollställen och hur man ser dessa i enkla polynom
- Vet vad som menas med orden summa, differens, produkt och kvot
- Kunna förenkla algebraiska uttryck, ex. (9b^4)/(3b^2) (^ = upphöjt till)
- Kunna bryta ut ett tal ur algebraiska uttryck
- Kunna utveckla polynom med hjälp av första och andra kvadreringsreglerna
- Veta att a^0 = 1 (allt upphöjt till noll är lika med ett) [Undantag 0^0 = error]
- Kunna ange vilken exponentialfunktion en given graf har
- Kunna beräkna f(x) då funktion och värde på x anges
- Veta att "roten ur x upphöjt till två är lika med x"
- Veta vad prefixet mikro har för betydelse (mikro = miljondel)
- Kunna skriva ett textproblem som en exponentialfunktion på formen y = C × a^x