Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT03c2

- Veta vad som menas med en derivata
- Veta vad begreppet förändringshastighet innebär
- Kunna derivera X3-funktioner
- Kunna derivera funktioner av typen y = e^kx
- veta vad som menas med ln (naturliga logaritmen)
- Veta att konstanten alltid faller bort när man deriverar
- Veta att pi och e är konstanter som inte kan skrivas exakt med siffror
- Kunna faktorisera polynom
- Kunna förkorta polynom
- Kunna faktorisera polynom med hjälp av kvadrerings- och konjugatreglerna
- Veta vad som menas med en lösning till en andragradsekvation (andragradsfunktion)
- Veta var på en graf som derivatan f´(x) = 0
- Veta att om lg(x) = 0 så är x = 1
- Kunna derivera funktionen för volymen hos en kon
- Veta att lg 1000 = 3
- Veta att lg 0,001 = -3
- Veta att exponenten i ett tal skrivet som en potens inte kan göra talet negativt. Det kan endast tecknet FÖRE talet göra.
- Veta vad som menas med att bestämma en derivata numeriskt samt kunna utföra detta
- Kunna bestämma både f(2) och f´(2) till en given funktion
- Kunna lösa ekvationer av typen
- Kunna lösa ekvationer av typen
- Kunna bestämma lutningen för en andragradskurva vid ett bestäm x-värde med hjälp av derivatan
- Kunna lösa en deriveringsuppgift antingen numeriskt eller med hjälp av räknarens inbyggda deriveringsfunktion
- Förstå begreppet derivata så väl att Du kan använda derivatan för att lösa problem