Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT03c3

- Kunna avgöra om en andragradsfunktion växer eller avtar
- Kunna se på en andragradsfunktion om den har min- eller maxpunkt
- Veta att andraderivatan till en en andragradsfunktion är en horisontell linje
- Vet hur du får fram andraderivatan till en tredjegradsfunktion
- Kunna beräkna en integral
- Kunna ange en primitiv funktion till en tredjegradsfunktion
- Veta hur funktionen ser ut om du får en derivata som är en rät linje
- Veta vad en ändringskvot är samt kunna beräkna en sådan om funktion och värden anges
- Kunna bryta ut faktorer ur uttryck
- Kunna förenkla uttryck
- Kunna bestämma ekvationen för en tangent till en tredjegradsfunktion i en given punkt
- Kunna ta fram ett extremvärde (lägsta/högsta) med hjälp av derivatan
- Veta vad som menas med en primitiv funktion
- Utifrån en graf som visar y = f(x) kunna beräkna integralen mellan 2 givna x-värden
- Kunna bestämma koordinaterna för extrempunkterna till en tredjegradskurva (tredjegradsfunktion)
- Kunna bestämma maximal volym på en låda där måtten angivits som förhållanden till långsidan (x)
- Utifrån en derivata som är en andragradsfunktion kunna ange var funktionen stiger respektive avtar
- Kunna bestämma en andringskvot om funktion och x-värden anges i algebraisk form