Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT03c5
[Detta är samma som kapitel 4 i den blå boken somheter 3c]

- Veta vad som menas med enhetscirkeln (Vad är det som är ett (1) i den?)
- Veta att x-koordinaten för en punkt på enhetscirkeln rand är cos(v) för den vinkel som bildas mellan x-axel, origo och nämnda punkt
- Veta att y-koordinaten för en punkt på enhetscirkeln rand är sin(v) för den vinkel som bildas mellan x-axel, origo och nämnda punkt
- Veta att ekvationen sin(x) = 0,6 har två lösningar i intervallet 0° < x < 180°
- Kunna ange absolutbeloppet till ett tal eller uttryck
- Veta att ekvationen cos(x) = 0,6 har två lösningar och dessutom veta i vilket intervall
- Kunna beräkna arean av en triangel med hjälp av areasatsen (Sid 217 i boken)
- Kunna ange exakta värden för sin(x) och cos(x) med hjälp av sidan 6 i formelsamlingen
- Kunna cosinussatsen och kunna använda den för att beräkna längden av en sida i en triangel