Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Dessa ord och begrepp kommer att tas upp i denna kurs
Algebra
Algebra och icke-linjära modeller
Andragradsekvationer
Andragradsfunktioner
Exponentialfunktioner och logaritmer
Funktioner
Geometri
Koordinatgeometri
Likformighet
Linjära ekvationssystem
Logaritmlagarna
Läges- och spridningsmått
Modellering
Normalfördelning
Polynom
Potenser och potensekvationer
Räta linjens ekvation
Statistik
Statistiska metoder
Vinklar