Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT02b2

- Vara säker på och kunna använda båda kvadreringsreglerna
- Vara säker på och kunna använda konjugatregeln
- Veta att ab² och (ab)² är olika saker
- Kunna utveckla och förenkla ett polynom liknande (a - b)(2c + d)
- Kunna lösa ekvationer av typen 4 på sid 155 i boken
- Veta hur en andragradsfunktion ser och hur den fungerar
- Veta hur man avgör minsta respektive högsta värde på en andragradsfunktion
- Veta vad som menas med symmetrilinje, vertex och nollställen
- Veta att "roten ur" även kan skrivas som "upphöjt till en halv"
- Vara säker på hur man beräknar arean av en triangel
- Kunna lösa ekvationer av typen uppgift 17 sidan 157 i boken
- Kunna lösa uppgifter av typen uppgift 13 sidan 159 i boken