Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT02b3

- Veta vad som menas med yttervinkelsatsen och kunna utföra beräkningar med hjälp av den.
- Veta att mittpunktsvinkeln är dubbla randvinkeln.
- Kunna beskriva ett förhållande mellan exempelvis x och y.
- Veta vad som gäller för vinklarna i en likbent triangel.
- Kunna utgå från en konkret uppgift och utifrån den konstruera en generell formel.
- Veta vad som menas med likformighet och hur man kan lösa uppgifter med hjälp av detta.
- Vara säker på vad som menas med begreppen kvadrat, rätvinklig triangel och omkrets.
- Kunna använda Pythagoras sats för att bestämma sidor i en rätvinklig triangel.