Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Matematik 5000 Kurs 2b Grön Vux lärobok

 

KAP 1 Algebra och linjära modeller »

1.1 Algebra
1.2 Funktioner
1.3 Räta linjens ekvation
1.4 Linjära ekvationssystem

KAP 2 Algebra och ickelinjära modeller »

2.1 Polynom
2.2 Andragradsekvationer
2.3 Andragradsfunktioner
2.4 Potenser och potensekvationer
2.5 Exponentialfunktioner och logaritmer

KAP 3 Geometri »

3.1 Vinklar
3.2 Likformighet
3.3 Koordinatgeometri

KAP 4 Statistik »

4.1 Statistiska metoder
4.2 Läges- och spridningsmått
4.3 Normalfördelning
4.4 Modellering

 

Övrig information