Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Dessa ord och begrepp kommer att tas upp i denna kurs
Algebra
Andelen, delen och det hela
Aritmetik – Om tal
Avrundning
Enkla slumpförsök
Formler och mönster
Funktioner
Geometri
Geometri och algebra
Grafer och funktioner
Grafer och proportionalitet
Grundläggande geometri
Likformighet och symmetrier
Lån, ränta och amortering
Negativa tal
Olikheter och problemlösning
Positiva tal
Potensekvationer
Problemlösning
Procent
Procentuella förändringar och jämförelser
Sannolikhetslära
Slumpförsök med flera föremål eller steg
Statistik
Tal i bråkform
Tal i potensform
Undersöka och bevisa
Uttryck och ekvationer

{ Korsord }