Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b2

- Kunna göra om tal i bråkform till procentform
- Veta hur man beräknar rabatt
- Veta att om man får 30 % i rabatt så skall man betala 70 %
- Vara säker på att 0,7 och 7 % inte är samma sak
- Veta hur många ppm 20 mg är av 1 kg
- Veta vad förkortningen PPM står för
- Veta hur man får fram procentsatsen om man får vet 2 index-värden
- Veta hur man beräknar index utifrån givna procentsatser
- Kunna redogöra för vad ett primtal är
- Kunna dividera två tal skrivna i tiopotensform och svara utan tiopotens
- Skriva ett givet decimaltal i procentform, promilleform och i PPM-form
- Veta vad som menas med förändringsfaktor
- Veta hur förändringsfaktorn ser ut när det handlar om en ökning
- Veta hur förändringsfaktorn ser ut när det handlar om en minskning
- Veta hur stor ökningen/minskningen är i procent om du får veta förändringsfaktorn
- Kunna beräkna den totala förändringen när man gör flera procentuella förändringar efter varandra
- Veta att "roten ur" och "kvadraten på" tar ut varandra
- Kunna skriva tal i procentform, promilleform, PPM-form och bråkform som decimaltal
- Kunna beräkna förändringsfaktorn utifrån två givna tal och sedan ange ökningen eller sänkningen i procent
- Veta hur man beräknar ett tal som flera år efter varandra minskar med samma procentsats
- Vara säker på vilken skillnad det är mellan procent och procentenhet