Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Matematik 5000 Kurs 1b Grön Vux lärobok

 

KAP 1 Aritmetik Om tal »

1.1 Positiva tal
1.2 Negativa tal
1.3 Tal i bråkform
1.4 Tal i potensform
1.5 Problemlösning

KAP 2 Procent »

2.1 Andelen, delen och det hela
2.2 Procentuella förändringar och jämförelser
2.3 Lån, ränta och amortering

KAP 3 Algebra

3.1 Uttryck och ekvationer
3.2 Potensekvationer
3.3 Formler och mönster
3.4 Olikheter och problemlösning
3.5 Undersök och bevisa

KAP 4 Geometri »

4.1 Grundläggande geometri
4.2 Geometri och algebra
4.3 Likformighet och symmetrier

KAP 5 Sannolikhet och statistik

5.1 Enkla slumpförsök
5.2 Slumpförsök med flera föremål eller steg
5.3 Statistik

KAP 6 Grafer och funktioner »

6.1 Grafer och proportionalitet
6.2 Funktioner

 

Övrig information