Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b3

- Veta vad ordet Ekvation betyder
- Kunna förenkla variabeltermer skrivna som ex. 5x + 3x - x
- Lösa ekvationer där variabeln x finns på ena sidan av likhetstecknet
- Var säker på vad "upphöjt till" betyder, ex. x2
- Kunna förenkla uttryck av typen (r + r)/r
- Kunna förenkla uttryck av typen (r × r)/r
- Kunna skriva om en formel av typen E = P × t på ytterligare två olika sätt
- Vara säker på vad som menas med "tredje roten ur"
- Kunna dividera med ett givet tal för att få en på förhand bestämd kvot
- Om du får veta ålderskillnad på två person och deras totala ålder kunna ställa upp en ekvation och lösa denna
- Vara säker på hur en tallinje fungerar och kunna sätta ut tal på denna
- Om du får reda på årsränatn i kronor och räntesats kunna ställa upp en ekvation för att beräkna lånets storlek
- Kunna lösa en ekvation där variabeln x finns på båda sidor om likhetstecknet
- Du får veta att ett tal utgör ett bråk av ett större tal. Du skall då kunna beräkna det större talet.
- Kunna beräkna amortering och ränta utifrån givna värden i kronor