Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b5

- Veta att en sannolikhet alltid anges med ett tal mellan 0 och 1, men att den även kan vara 0 (falsk) eller 1 (sann)
- Vara säker vad som menas med median och medelvärde
- Veta vad ordet frekvans betyder i matematiska sammanhang
- Kunna beräkna en median utifrån en given datamängd
- Kunna beräkna medelvärdet till en given datamängd
- Veta att om några saker skall ske efter varandra så multipliceras sannolikheterna
- Veta att om några saker kan ske på olika sätt så adderas sannolikheterna
- Du skall utifrån en given median och ett givet medelvärde kunna ange en datamängd som stämmer in på de givna värdena
- Kunna beräkna sannolikheter på händelser av typen "Chokladhjul"
- Veta vad som menas med komplementhändelse
- Kunna ange ange komplementhändelsen om du får händelsen
- Veta vad som menas med begreppet typvärde
- Kunna beräkna sannolikheten av två händelser som sker efter varandra med hjälp av ett träddiagram
- Kunna beräkna en sannolikhet genom att använda komplementhändelsen (när det underlättar)