Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

ATT KUNNA TILL PROV MATMAT01b1

- Öka, respektive minska temperaturer
- Skriva tal skrivna med text med siffror, Ex två tiondelar = 0,2
- Hitta på två bråk som ger en bestämd summa
- Hitta på två bråk som ger en bestämd produkt
- Ange ett förhållande som ett bråk
- Förkorta bråk
- Lösa ekvationer av typen 50 = 5,0 • 10x
- Kunna göra om timmar skrivna i decimalform till minuter
- Kunna göra om minuter till timmar skrivna i decimalform
- Ange ett tal mellan två stycken decimaltal
- Ange ett tal mellan två tal skrivna på formen 10x och 10y
- Dela upp ett tal i primtalsfaktorer
- Kunna dividera med tal skrivna i potensform och som har samma bas
- Kunna göra om timmar skrivna i bråkform till minuter
- Veta vad som menas med att vårt talsystem är ett positionssystem
- Veta hur det binära talsystemet fungerar, Ex veta att 100två = 4 i vårt vanliga talsystem
- Vara väldigt säker på de grundläggande matematiktermerna, Klicka här Testa dig själv här!
- Kunna göra enhetsbyten med vikt och volymenheter