Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Matematik 5000 Kurs 1a Röd lärobok

 

KAP 1 Aritmetik Om tal »

1.1 Positiva tal
1.2 Negativa tal
1.3 Tal i bråkform
1.4 Problemlösning

KAP 2 Procent »

2.1 Andelen, delen och det hela
2.2 Procentuella förändringar och jämförelser
2.3 Lån, ränta och amortering

KAP 3 Sannolikhetslära och statistik »

3.1 Enkla slumpförsök
3.2 Slumpförsök i flera steg
3.3 Statistik
3.4 Statistik med kalkylprogram


KAP 4 Ekvationer och formler

4.1 Ekvationer och uttryck
4.2 Formler och uttryck
4.3 Undersök och bevisa

KAP 5 Geometri »

5.1 Omkrets och area
5.2 Volym och area
5.3 Skala

KAP 6 Linjära och exponentiella modeller »

6.1 Linjära modeller
6.2 Potenser
6.3 Exponentiella modeller

 

Övrig information

  • Uppgifter
  • Provplan
  • Kunskapskrav i tabellform