PROV: GRNMATD123

1.         TAL I OLIKA FORMER

2.         POTENSER

3.         PROCENT OCH FÖRÄNDRINGSFAKTOR


PROV: GRNMATD456

4.         GEOMETRI

5.         LIKFORMIGHET OCH SKALA

6.         STATISTIK OCH SANNOLIKHETER


PROV: GRNMATD789

7.         ALGEBRA

8.         EKVATIONER OCH FORMLER

9.         GRAFER OCH RÄTA LINJENS EKVATION

 

INLÄMNINGSUPPGIFT

10.       PROGRAMMERING