Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Innehållsförteckning till Grundmatematik, delkurs 1


Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och talsystem som används och har använts i olika kulturer.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform samt deras användning i enkla vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i enkla vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med enkla naturliga tal, med miniräknare och annan digital teknik samt i enkla fall genom överslagsräkning, huvudräkning samt skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och enkla beräkningar i vardagliga situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 

Geometri

Grundläggande geometriska objekt i form av punkter, linjer och sträckor och deras förhållande till varandra. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge.

Uppskattning, mätning och jämförelse av längd och tid med vanliga nutida måttenheter.

 

Statistik och sannolikhet

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

 

 

Samband och förändring

 

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

Problemlösning

Enkla strategier för problemlösning, med och utan digital teknik, i situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt inom olika ämnesområden. Värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.