Vuxenutbildningen, Matematik

Älvkarleby kommun

Vecka 38


Måndag

Kl. 10.20, Sal 636, GRNMATA - [ Start kap. 3]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT01b T1 - [ Start kap 2 ]

Tisdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [ Start kap. 4 ]
Kl. 09.30, Teams, MATMAT01b T2 - [ Rep. kap 4 med Socrative ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Arbete med bok/häfte ]
Kl. 12.45, Teams, GRNMATD - [ Start kap. 4 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT02b - [ Start kap 2  ]

Onsdag

Kl. 08.30, Teams, MATMAT03c - [ Start kap 2 ]
Kl. 10.20, Teams, MATMAT04 - [ Forts kap 2, Bild 6 ff ]
Kl. 12.45, Sal 636 , MATMAT02b - [ Forts kap 2, Bild 29 ff. ]

Torsdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATA - [ Vi tränar på kap 3 med Socrative, sal KS621A ]
Kl. 09.30, Teams, MATMAT01b T2 - [ Start kap 5 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Arbete med bok/häfte ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT01b T1 - [ Forts kap 2, Bild 42 ff ]

Fredag

Kl. 08.30, Sal 636, GRNMATC - [ Forts kap. 4, Bild 18 ff ]
Kl. 10.20, Sal 621, GRNMATD - [ Forts kap. 4, Bild 30 ff ]
Kl. 12.45, Sal 621, MATMAT03c - [ Forts kap 2, Bild 17 ff  ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT04 - [ Forts kap 2, Bild 25 ff ]


Vecka 37


Måndag

Kl. 10.20, Sal 636, GRNMATA - [ Kap. 2, fr om bild 28, Vi tittar på räknaren TI-30X och ev. lite repetition kap 1 & 2 med Socrative KS621A ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT01b T1 - [ Kap. 1, fr om bild 149; Socrative KS621F ]

Tisdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [  Repetition kap 1, 2 & 3 med Socrative KS621C  ]
Kl. 09.30, Teams, MATMAT01b T2 - [ Kap. 4, fr om bild 67 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Kap. 2, fr om bild 37 och repeterar med Socrative KS621B ]
Kl. 12.45, Teams, GRNMATD - [ Repetition kap 1, 2 & 3 med Socrative KS621D ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT02b - [ Att kunna till prov 1 (Denna fil hittar du i Teams) ]

Onsdag

Kl. 08.30, Teams, MATMAT03c - [ Vi repeterar kap 1 med Socrative KS621J  ]
Kl. 10.20, Teams, MATMAT04 - [ Vi repeterar kap 1 med Socrative KS621G  ] 
Kl. 12.45, Sal 636 , MATMAT02b - [ Vi repeterar kap 1 med Socrative KS621I  ]

Torsdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATA - [ Repetition kap 1 & 2 med Socrative KS621A ]
Kl. 09.30, Teams, MATMAT01b T2 - [ Att kunna till prov 4 (Se Teams) ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Repetition kap 1 & 2 med Socrative KS621B ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT01b T1 - [ Att kunna till prov 1 (Se Teams) ]

Fredag

Kl. 08.30, Sal 636, GRNMATC - [ Repetition kap 1, 2 & 3 med Socrative KS621C ]
Kl. 10.20, Sal 621, GRNMATD - [ Repetition kap 1, 2 & 3 med Socrative KS621D ]
Kl. 12.45, Sal 621, MATMAT03c - [ Start kap 2 ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT04 - [ Start kap 2 ]


Vecka 36

Måndag

Kl. 10.20, Sal 636, GRNMATA - [ Socrative: Tal Och Räkning KS621I, Kap. 2, fr om bild 16 ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 120; Kap. 4, fr om bild 67 ]

Tisdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [ Vi avslutar kap 2 fr o m bild 36 och repeterar kap 1 och 2 med Socrative KS621C ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Kap. 2, fr om bild 15 ]
Kl. 12.45, Teams, GRNMATD - [ Start kap. 3 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT02b - [ Kap. 1, fr om bild 178  och Socrative: Linjära Ekvationssystem KS621H ]

Onsdag

Kl. 08.30, Sal 621, MATMAT03c - [ Kap. 1, fr om bild 158 ]  OBS! Denna lektion är på Kunda vecka 36.
Kl. 10.20, Sal 621, MATMAT04 - [ Rep. Kap 1 med hjälp av Socrative, KS621G ] OBS! Denna lektion är på Kunda vecka 36. 
Kl. 12.45, Sal 636 , MATMAT02b - [ Socrative: Linjära Ekvationssystem KS621H och Att Kunna Till Prov ]

Torsdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATA - [ Repetition kap 1 & 2 med Socrative (Internet fungerade inte hos Dennis) ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Kap. 2, fr om bild 29 och repeterar med Socrative KS621B ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 149; Kap. 4, fr om bild 67 ]

Fredag

Kl. 08.30, Sal 636, GRNMATC - [ Start kap. 3 ]
Kl. 10.20, Sal 621, GRNMATD - [ Kap.2 Problemlösning Se hemuppgift i Teams. sen repeterar vi kap 1 med hjälp av Socrative, KS621D]
Kl. 12.45, Sal 621, MATMAT03c - [ Vi repeterar kap 1 med Socrative KS621J ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT04 - [ Först Bilderna 85 - 91, sen repeterar vi kap 1 med hjälp av Socrative, KS621G... ]


Vecka 35

Måndag

Kl. 10.20, Sal 636, GRNMATA, ALLA - [ Alla får ett övningshäfte att arbeta i, Matematikord och Rep kap. 1 i Socrative ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 55; Kap. 4, fr om bild 35 ]

Tisdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [ Start kap. 2 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Matematikterminologi [KS621E] Repetition Kap. 1 [KS621B] ]
Kl. 12.45, Teams, GRNMATD - [ Start kap. 2 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT02b - [ Kap. 1, fr om bild 93 ]

Onsdag

Kl. 08.30, Teams, MATMAT03c - [ Kap. 1, fr om bild 70 ] 
Kl. 10.20, Teams, MATMAT04 - [ Kap. 1, fr om bild 65 ]
Kl. 12.45, Sal 621 , MATMAT02b - [ Kap. 1, fr om bild 93, Ekvationssystem ]

Torsdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATA - [ Start kap. 2 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Start kap. 2 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 98; Kap. 4, fr om bild 52 ]

Fredag

OBS! Denna fredag är alla lektioner i Teams. OBS! Endast denna vecka.
Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [ Forts. Kap 2 fr o m bild 18 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATD - [ Forts. Kap 2 fr o m bild 15 ]
Kl. 12.45, Teams, MATMAT03c - [ Kap. 1, fr om bild 142 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT04 - [ Kap. 1, fr om bild 111 ]


Vecka 34

Måndag

Kl. 08.30, Sal 621, GRNMATA, Grupp A - [ Kap. 1, fr om bild 22 ]
Kl. 10.20, Sal 621, GRNMATA, Grupp B - [ Kap. 1, fr om bild 22 ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 22; Kap4 , från start. ]

Tisdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATC - [ Kap. 1, fr om bild 9 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Kap. 1, fr om bild 9 ] 
Kl. 12.45, Teams, GRNMATD - [ Kap. 1, fr om bild 31 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT02b - [ Kap. 1, fr om bild 48, Funktioner ]

Onsdag

Kl. 08.30, Teams, MATMAT03c - [ Kap. 1, fr om bild 43 ]
Kl. 10.20, Teams, MATMAT04 - [ Kap. 1, fr om bild 37 ]
Kl. 12.45, Sal 621 , MATMAT02b - [ Rep. Funktionsmaskin Bild 66 ff)  + lutning + räta linjens ekvation (med iPads ?) ]

Torsdag

Kl. 08.30, Teams, GRNMATA - [ Repetition Kap. 1 ]
Kl. 10.20, Teams, GRNMATB - [ Repetition Kap. 1 ]
Kl. 14.30, Teams, MATMAT01b - [ Kap. 1, fr om bild 55; Kap. 4, fr om bild 35 ]

Fredag

Kl. 08.30, Sal 621, GRNMATC - [ Repetition av kapitel 1 med Socrative [ KS621C ] och genomgång av räknare TI-30X ]
Kl. 10.20, Sal 621, GRNMATD - [ Sammanfattning & Repetition av kap 1 med Socrative  [ KS621D ]  ]
Kl. 12.45, Sal 621, MATMAT03c - [ Kap. 1, fr om bild 70 ]
Kl. 14.30, Sal 621, MATMAT04 - [ Kap. 1, fr om bild 58 ]