Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

Vecka nr 42 (16/10 - 20/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ Forts. Procent och Lån, ränta och amortering ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Vi avslutar kapitel 2 och kanske lite Socrative Room: DJMA2B ]  
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ Repetition av kapitel 2   med hjälp av Socrative Room: DJMA4 ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Repetition av kapitel 2   med hjälp av Socrative Room: DJMA3C ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Repetition av kapitel 5 - PPTX:  "Att kunna till prov 5"  och sedan Socrative ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Repetition av kapitel 2  med hjälp av Socrative Room: DJMA2B ]
12.45 - 15.00 GG PROVSKRIVNING I SAL 520

 Vecka nr 41 (9/10 - 13/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 2.2 Procentuella förändringar och jämförelser ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Rep. Exponentialfunktioner och sedan logaritmer, fr o m bild 118 ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ 2.3 De trigonometriska funktionernas derivator ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Grafisk och numerisk derivering ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.3 De trigonometriska funktionernas derivator (part 2) ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Repetition av kapitel 5 med hjälp av Socrative Room: DJMA1BX ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Vi avslutar kapitel 2 ]
12.45 - 15.00 GG PROVSKRIVNING I SAL 520

 Vecka nr 40 (2/10 - 6/10)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ Procent: 2.1 Andelen, delen och det hela ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 2.3 Andragradsfunktioner ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [Först en specialkurva, sedan 2.2 Radianbegreppet ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Först en fundering, sedan fortsätter vi derivera...]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.2 Radianbegreppet (forts.)]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 5.3 Statistik ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 2.4 Potenser och potensekvationer ]
12.45 - 15.00 PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 39 (25/9 - 29/9)

Måndag Dennis sjuk!
Tisdag Dennis sjuk!
Onsdag Dennis på plats 08.00 - 12.00  == Kom gärna upp för att få hjälp!
Torsdag 10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 2.3 Deriveringsregler I ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 5.1 Enkla slumpförsök ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 2.2 Andragradsekvationer (forts.)]
12.45 - 15.00 PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 38 (18/9 - 22/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ Repetition av kap 1 med Socrative. ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 2.1 Polynom  ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ 2.1 Trigonometriska kurvor ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ 2.1 Trigonometriska kurvor (forts.) ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 09.30 - 10.30 INGEN BLÅ LEKTION!
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 2.2 Gränsvärde och derivatans definition ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Repetition av kap 4 med Socrative. ]
15.15 - 16.15 EN EXTRA BLÅ LEKTION
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 2.2 Andragradsekvationer ]
12.45 - 15.00 PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 37 (11/9 - 15/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ Potenslagar, definitioner,grundpotensform mm (Bild 94)]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Repetition av kap 1 med Socrative. ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ Repetition av kap 1 med Socrative. ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Repetition av kap 1 med Socrative. ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Repetition av kap 1 med Socrative. ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Kan du det här? 1 + Repetition av kap 1 med Socrative.  ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 4.3 Likformighet och symmetrier ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Studerandes frågor och rep. med Socrative. ]
12.45 - 15.00 PROV KAP1 MATMAT02b, MATMAT03c och MATMAT04 i sal 520 (nedre plan)

Vecka nr 36 (4/9 - 8/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.3 Tal i bråkform ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 1.4 Linjära ekvationssystem ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ Rep. av kap 4 (Bildspel) ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Repetition av kap. 1 (Bild 147)]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [ Rep. av kap 4 (Socrative) ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Befolkningsproblem / Repetition med Socrative ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Trianglar, vinkelsummor och bevis ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.4 Linjära ekvationssystem (forts.) och vi börjar repetera kap. 1 med hjälp av Matteboken.se ]

Vecka nr 35 (28/8 - 1/9)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.2 Negativa tal (Forts. fr o m bild 34) och 1.3 Tal i bråkform ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 1.3 Räta linjens ekvation ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [  Vi tittar lite på bevis]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 1.3 Funktioner (1) ]
16.30 - 17.30 GG MATMAT04 - [  OBS! EXTRA LEKTION ENDAST VECKA 35! ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 08.15 - 09.15 GG MATMAT03c - [ 1.3 Rep. Logaritmer och sedan Exponential- och Potensekvationer ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Cykelförrådet - Hur många cyklar? och volymenheter och intro 4.2 Geometri och Algebra]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.3 Räta linjens ekvation (forts.) ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ OBS! Extralektion denna vecka - Vi börjar repetera kap. 1 ]

Vecka nr 34 (21/8 - 25/8)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.1 Positiva tal / 1.2 Negativa tal  ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 1.1 Algebra (forts.) ]
15.15 - 16.15 GG MATMAT04 - [ 1.1 Trigonometri och trianglar (forts.) ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [  1.1 Algebra och polynom (forts.) Fr o m bild 27 ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag  
Torsdag 08.15 - 09.15 GG MATMAT03c - [ 1.2 Rationella uttryck (Fr o m bild 47) ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 4.1 Grundläggande geometri ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.2 Funktioner ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ Vi löser några trigonometriska uppgifter tillsammans och tittar sedan lite på bevis ]

Vecka nr 33 (14/8 - 18/8)

Måndag Studiedag för lärare 
Tisdag OBS! INGEN KVÄLLSMATTE DENNA VECKA. DEN BÖRJAR VECKA 34!
Onsdag  08.30 - 10.30 Dennis finns på plats i rum 633 (arbetsrum mitt emot datasalen) och kan svara på frågor och informera mm, mm
10.45 - 11.45 Information, alla gymnasiekurser i matematik i sal 621
Torsdag 08.15 - 09.15 GG MATMAT03c - [ 1.1 Algebra och polynom ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Både T1 och T2  Vi börjar med ett litet grupparbete för att komma igång. ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.1 Algebra ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT04 - [ 1.1 Trigonometri och trianglar ]