Vuxenutbildningen, Matematik, Gymnasiekurser

Älvkarleby kommun

Vecka nr 10 (5/3 - 9/3)

Måndag Dennis sjuk!
Tisdag Dennis sjuk!
Onsdag Dennis tillbaks på jobbet!
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ Kap 5 . Bildspel ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 2.4 - Deriveringsregler 2 ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Att kunna till prov 5 & Socrative DJMA1BX ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Kap. 2 fr.o.m. bild 86 ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 9 (26/2 - 2/3)

Måndag Självstudier
Tisdag Självstudier, Ingen kvällsmatte
Onsdag Självstudier
Torsdag Självstudier
Fredag Självstudier

Vecka nr 8 (19/2 - 23/2)

Måndag 08.15 - 09.15 GG MATMAT01b - [T1] [  Procent: 2.1 Andelen, delen och det hela ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Vi jobber vidare med PQ-formeln ]
15.15 - 16.15 GG GRNMATD - [ 4.1 Geometri i planet och 4.2 Volym ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Vi fortsätter att derivera. Fr o m bild 55. ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ 4.3 Begränsningsarea ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ LärarDalle sammanfattar kapitel 2, vi diskuterar ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 5.2 Slumpförsök med flera föremål eller steg & 5.3 Statistik]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 7 (12/2 - 16/2)

Måndag 08.15 - 09.15 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.4 Tal i potensform & 1.5 Problemlösning  ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ 2.1 Polynom & 2.2 Andragradsekvationer ]
15.15 - 16.15 GG GRNMATD - [ Socrative - Kap 1, 2 och 3 ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 612
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ Socrative - Kap 1, 2 och 3 ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 2.1 Ändringskvoter och begreppet derivata  och 2.2 Gränsvärde och derivatans definition ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 5.1 Enkla slumpförsök ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [2.2 Andragradsekvationer & PQ-formeln ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 6 (5/2 - 9/2)

Måndag 08.15 - 09.15 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.3 Tal i bråkform (forts) & 1.4 Tal i potensform ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Repetition 1.4 Linjära ekvationssystem ]
15.15 - 16.15 GG GRNMATD - [ 3.1 Förändringsfaktor & 3.2 Hur många procent är förändringen? ]
Tisdag 10.45 - 11.45 HL MATMAT04 - [ 1.4 Trigonometriska ekvationer ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 1.3 Funktioner (forts.) ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636  
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ Socrative - Kap 3 ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Vi avslutar kap 1 med repetition och "Att Kunna Till Prov"]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 4.3 Likformighet och symmetrier ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Vi repeterar kap 1 med Socrative ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 5 (29/1 - 2/2)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.2 Negativa tal  & 1.3 Tal i bråkform]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Forts. Räta linjens ekvation, parallella och vinkelräta linjer ]
12.45 - 13.45 GG GRNMATD - [ 2.1 Potenser & 2.2 Grundpotensform ]
Tisdag 10.45 - 11.45 HL MATMAT04 - [ 1.1 Trigonometri och trianglar & 1.2 Trigonometriska formler ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ 1.3 Funktioner ]
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE
Onsdag 12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 636 
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ 2.2 Grundpotensform & Socrative till kap 2 ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 1.3 Funktioner (forts.) ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ Forts. från bild 46 & 4.2 Geometri och algebra ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.4 Linjära ekvationssystem ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 4 (22/1 - 26/1)

Måndag STUDIEDAG - Dennis är på kurs
Tisdag STUDIEDAG - Dennis är på kurs
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTE SOM VANLIGT
Onsdag  Dennis kompledig
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ 1.3 Negativa tal, fr o m bild 32 och 2.1 Potenser ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 1.2 Rationella uttryck, forts fr o m bild 60 ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 4.1 Grundläggande geometri, forts fr o m  bild 28] 
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.3 Räta linjens ekvation ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

 Vecka nr 3 (15/1 - 19/1)

Måndag 09.30 - 10.30 GG MATMAT01b - [T1] [ 1.1 Positiva tal & 1.2 Negativa tal ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT02b - [ Vi jobbar vidare med 1.1 Algebra, Fr o m bild 18 ]
12.45 - 13.45 GG GRNMATD - [ Kursstart, Tal i olika former & Socrative  ]
Tisdag 12.45 - 13.45 GG MATMAT03c - [ Vi fortsätter med 1.1 Algebra och polynom, Fr o m bild 30 ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 612
18.00 - 20.00 HL KVÄLLSMATTEN BÖRJAR!
Onsdag 08.30 - 09.30 Dennis: Möte med rektor
10.00 - 11.00 Dennis: Möte i kommunhuset
Torsdag 09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ Rep. Tal i olika former  och vi tittar lite på 2. Potenser ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ 1.2 Rationella uttryck, fr o m bild 48 ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [T2] [ 4.1 Grundläggande geometri ]
Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ 1.2 Funktioner, fr o m bild 53 ]
12.45 - 15.00 PP PROVSKRIVNING I SAL 520

Vecka nr 2 (8/1 - 12/1)

Måndag Studiedag för lärare
Tisdag Informationsdag för studerande. Klicka här.
OBS! INGEN KVÄLLSMATTE!
Onsdag Dennis är på plats hela dagen och ger information, delar ut kap 1 mm. mm... 
Till alla studerande som skall läsa Gy-matte samt Grundmatte kurs 4 - Försök att komma upp och träffa mig i dag!!
Torsdag

09.30 - 10.30 GG GRNMATD - [ Kursstart, Tal i olika former & Socrative  ]
10.45 - 11.45 GG MATMAT03c - [ Kursstart, 1.1 Algebra och polynom ]
12.45 - 13.45 GG MATMAT01b - [ Kursstart, Socrative Inför MATMAT01b, Sal DJMA1B ]
14.00 - 15.00 GG BLÅ LEKTION - Till alla kurser! --> Kom och jobba!
15.15 - 16.15 GG BLÅ LEKTION - Till alla kurser! --> Kom och jobba!

Fredag 09.30 - 10.30 GG MATMAT02b - [ Kursstart, 1.1 Algebra ]